Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

 

Endüstriel Tasarım,bir ürünün tamamını  yada  bir parçası üzerindeki,çizgi,şekil,biçim,renk,doku,malzeme gibi insanın duyu organları ile  algılanan çeşitli öğe veya komple özelliklerinin bir araya getirdiği  bütün unsurların tamamını kapsar... Tasarım her şeyden önce görsel bir tatmin sağlamalıdır.

Tasarlamanın kelime anlamı  ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak terimleri ilevurgu yapmaktadır..

En estetik, biçimi en olmadık malzemeyle bütünleştirmek, yalın,basit ama bir şekle getirmek.

Başkasının hiçbir şekilde sahip olamayacağı "her şey" dir.

Zamana dair ifade denilen içerik ve anlam etkinliklerinden gündelik olana en yakın duran kavrama ve üretim becerisi

Tasarım nesnel çevreyi kendi gereksinimlerine uyarlama sürecidir.

Belirli veya belirlenebilir bir soruna yönelik orijinal çözümler üretmektir tasarım.

Tasarım üzerinde düşünülüp fikir üretme şeklidir yani çok geniş bir kavramdır.

 

Endüstriyel tasarım tescili yaptıran tasarım sahibine Endüstriyel tasarım Tescil Belgesi verilir. Bu belge ile tasarımların korunma süresi başvuru tarihinden başlayarak 5 yıldır. Bu süre 5 yıl bitiminde yenilenebilir ve toplam olarak 25 yıla kadar uzatılabilmektedir.

 

ARANAN ŞARTLAR;

*Yenilik

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

**Ayırt edici nitelik

Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

***Ürün veya ürün parçası

Üründen bağımsız olan bir tasarım hukuki himaye görmez. Koruma görecek olan tasarımın, bir ürün veya parçasına uygulanması gerekir (KHK m. 3 b. a; m. 26/II).

KHK”de ürün olarak; nesne, bileşik sistem veya bu sistemin parçaları, set, takım, ambalajlar, birden çok nesne veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterler olarak sayılmıştır.

**** İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm

Tasarım, ürünün görünümü ile ilgili bir özellik ve kavramdır. Tasarımın özellikleri, öncelikle insanın görme duyusuna hitap ederken; diğer duyuları ile de algılanabilir

 

ENDÜSTRİYEL TASARIMIN ÖNEMİ

Bir tasarım ürününün korunabilmesi için öncelikle tescili gerekmektedir. Tescil, korumanın ön şartıdır. Haksız rekabete ilişkin hükümler tescil edilmemiş tasarımlar bakımından sınırlı bir koruma sağlıyor olsa da 554 sayılı KHK da öngörülen endüstriyel tasarım korumasının elde edilebilmesi tescil yaptırmak şarttır.

Endüstriyel tasarın tescili ile tescile bağlanan hakların kullanılması mümkün olacaktır. Tescil sayesinde endüstriyel tasarımın aynısı veya benzerinin tasarımın koruma altında olduğu süre boyunca üçüncü kişiler tarafından kullanılması engellenebilir. Direkt olarak üretim yapmayan tasarımcıların da lisans hakkı veya tasarım hakkını devretme yoluyla fikir ürünlerini gelir getiren bir araç haline getirmeleri mümkündür.

Gerçekten özgün bir tasarımın korunması ile emek ve fikir hırsızlığı önlenecek, emek ürünü tasarımları üretmek veya satmak isteyen kişiler tasarımcının hakkını vermek ve emeğin ücretsiz olmadığını anlayacaktır. Bu da yeni tasarlama faaliyetlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel tasarım  tescilinde yetkili makam Türk Patent Enstitüsüdür. Ancak endüstriyel tasarım dosyası hazırlanması işlemlerinin karmaşıklığı nedeniyle mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekmektedir. Endüstriyel tasarım tescilinde tasarımın iyi bir şekilde ifade edilmesi anlatımın görsel olarak tamamlanması gerekmektedir. Endüstriyel tasarımda tarifname  kısmı çok önemli olduğu için tarifnamenin  Türk Patent Enstitüsüne sunulmasında büyük özen gösterilmesi ve korumanın kapsamını çizecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 

ARMA ENDÜSTRİYEL TASARIM İÇİN  FİRMALARA GEREKEN DESTEĞİ VERMEKTEDİR...

 

Endüstriyel Tasarım Başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır;

* Başvuru dilekçesi,

* Başvuru ücreti,

* Tasarımı açıklayan tarifname ve tasarımı konu alacak veya tasarımın uygulanacağı ürünlerin tanıtımı (4 adet),

* Görsel anlatım (11 adet),

* Tasarımcının kimliği.