Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
FAYDALI MODEL TESCİLİ

FAYDALI MODEL NEDİR?

 

Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olan buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur.

Faydalı model içerik olarak bir patenttir. Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 sayılı KHK' da açıkça aksine hüküm olmadıkça patentle ilgili tüm hükümlerin faydalı modeller için de geçerli olacağı belirtilmiştir.

Faydalı model ibaresi doğrudan patenti veya patent hakkını çağrıştırmamaktadır. Olağan hayatta faydalı model kelimesi kullanılmadığı gibi faydalı model denildiğinde akla mutlaka faydalı ve yararlı olması gereken bir çalışma, model gelmektedir.

Faydalı model kavramı buluşçuluğu körüklemek ve iyi niyet üzerine göre şekillenmiş bir kavramdır. Patentler araştırma, inceleme aşamalarından geçmekte ve patent tescili 3 yıla yakın bir sürede bitmektedir. Faydalı Modele küçük Patent de denilmektedir. Faydalı modelde ise patent tescilinde aranan en önemli şartlardan "tekniğin bilinen durumunu aşma" unsuru aranmadığından belge teslimi de çok kısa sürede gerçekleşmektedir.

Daha küçük çaptaki buluş sahipleri patente göre daha kısa bir süre için (7 yıl) araştırma ve inceleme olmaksızın patent hakkı sahip olmaktadırlar. Araştırmaya gerek kalmadan başvuru sahibinin beyanı yeterli olmakla birlikte istenen bilgilerin doğru olması şarttır.

Faydalı model, bir geçiş halidir. Patente alışık olmayan buluş sahiplerinin buluş yapma, buluşunu koruma fikrine alışması için ihdas edilmiş bir sınai haktır.

 

FAYDALI MODELİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI

Faydalı modelin olumlu yanları olduğu gibi ve olumsuz yanları da bulunmaktadır.

Faydalı model başvurularında araştırma ve inceleme olmaması hem maliyet hem de süre bakımından büyük yararlar sağlamaktadır.

Faydalı model başvurularının kısa zamanda sonuçlanması özellikle acil tedbir alınması gereken hususlarda patent hakkının sağladığı tüm yetkiler faydalı model hakkı sahibine de verilmiştir.

Faydalı model başvurularının ve tescilinin sadece beyan esasına dayanması yeni olmayan buluşların dahi korunmasına yol açabilmektedir. Bu durum kötü niyetli başvuru sahipleri için çok büyük bir avantajdır.

Faydalı modelin en büyük dezavantajı inceleme araştırma yapılmaması ve beyan esasının geçerli olmasıdır. Bunun yanı sıra göz önünde tutulması gereken diğer bir konu faydalı modelin içeriğinin devlet garantisinde olmamasıdır.

 

FAYDALI MODEL KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

*Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

*Usuller ve usullerin uygulanması neticesinde elde edilen ürünler

*Kimyasal madde ve ilaçlar

*Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri

 

FAYDALI MODEL TESCİLİNİN  ÖNEMİ

Tescil edilmemiş fakat kullanılmakta olan buluşlar koruma kapsamında değildir. Bu tür buluşlar ancak Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine tabidir. Mevcut durumda tescilsiz patent ve faydalı modellerin  551 sayılı KHK 'ya göre patent hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır.

Tescil edilmeyen buluşlar herkesin kullanımına açık hale gelmektedir. Ayrıca müracaatın buluş piyasaya sürüldükten itibaren en geç 1 yıl ( 12 ay ) içinde tescil için müracaatının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde patent/faydalı model  konusu buluş kanunen YENİ sayılmayacağı için tescil edilmesi mümkün olmayacaktır.

 

FAYDALI MODEL VE PATENT ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR:

*Bir buluşun patent alabilmesi için Yeni olması, Buluş Aşaması içermesi ve Sanayiye Uygulanabilir olması gereklidir. Faydalı Model için ise sadece Yeni olması ve Sanayiye Uygulanabilir olması yeterlidir.

*Patentlerin koruma süresi 20 yıldır. Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıldır.

*Patent başvurularında araştırma ve inceleme aşamaları vardır. Faydalı Model başvurularında ise araştırma ve inceleme yoktur.

*Faydalı Model başvurularının işlemleri daha basit ve ucuzdur. Ayrıca Faydalı Model başvurusu çok daha kısa sürede tamamlanır.

ARMA DANIŞMANLIK,FAYDALI MODEL TESCİLİNDE FİRMANIZA GEREKEN DESTEĞİ VERMEKTEDİR.