Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
MARKA TESCİLİ

MARKA NEDİR ?  

 

Marka algıdır. Tüketicinin zihninde oluşan değerler bütünüdür.

Marka bir mal ya da hizmeti diğer bir mal ya da hizmetten ayırt etmeye yarayan işarettir.

Bazen bir slogandır. Bazen bir şekil ya da sözcük. …

Çok satılan “şey”dir.

Damgadır.

Amblem‘dir.                                                                  

Farklılaşmanın anahtarıdır.

Marka güvendir.

Marka emektir.

Şöhrettir.

Ticari bir unsurdur.

Devredilebilen, haczedilebilen ve hukuki işlemlere konu olabilen bir değerdir.

Reklam, garanti ve kaynak gösterme fonksiyonu olan bir araçtır.

Bir Reklam Ajansı‘dır

Marka Nedir? Marka, şirketler için vazgecilmez ve önemli ticeri değerdir...

 

MARKA TESCİLİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?

Türkiye’de bir markanın tescil marka olabilmesi,koruna bilmesi,yasal haklar elde edebilmesi  için tek etkin kurum Türk Patent Enstitüsü (TPE) dür. TPE ‘ne yapılacak marka tescili ile marka sahibi, markası açısından Türkiye’de etkin hukuki ve cezai korumadan yararlanmaktadır.

Türkiye de markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki yasanın kanun hükümlerine göre korunmaktadır.

Nasıl ki maliyeyle ilgili konularda bir mali müşavire , hukuki konularda da bir avukata danışıyorsanız ; Markanızla ilgili risklerle karşılaşmamak için markalarla,ilgili konularda da sürekli danışabileceğiniz bir marka vekiline ihyacınız olacaktır.ARMA DANIŞMANLIK  markanızın başvuru ve takibinde marka vekili ile her zaman yanınızda olacaktır….

 

 MARKA TESCİL SÜRECİNDEKİ ADIMLAR NELERDİR?

 1. Markanın Dahil Olduğu Sınıflarının Tespiti

TPE’de  marka , tescil edildiği ve alakalı olduğu mal veya hizmetler için korunur. Bir mal veya hizmetin hangi sınıflar ile ilgili olduğunun tespiti marka ön araştırmasının sağlığı ve başvuru maliyetinin hesaplanması açısından önemlidir. Marka tescil başvurusuna konu işaretin 45 adet mal ve hizmet sınıfından hangisi ya da hangileri ile alakalı olduğunu aşağıdaki Marka Sınıfları sayfasından araştırabilirsiniz.

2.  Marka Ön Araştırması

Tescili düşünülen yeni marka‘nın, TPE’de aynı ya benzerinin daha önce tescil edilip edilmediği marka araştırması ile tespit edilmektedir. Marka tescil başvurusunda bulunmadan önce bu araştırmanın yapılması son derece yararlıdır. Marka Sorgulama özel marka programları vasıtasıyla ya da TPE sitesinin online marka işlemler bölümünden yapılabilmektedir. Ayrıca Resmi Marka Ön Araştırması için gerekli ücret yatırılarak da TPE’den marka araştırma raporu talep edilebilmektedir.

3.  Marka Tescil Başvurusu

Sınıf tespiti yapılan ve marka araştırması olumlu sonuçlanan bir ibare için tescile yetkili makam TPE’dir. Tescil Başvurusu için gerekli Form, başvuru sahibi ya da marka tescili konusunda uzman bir Marka Vekilince doldurularak başvuru yapılmaktadır.

4.  Türk Patent Enstitüsü İncelemesi

Tescil başvurusu yapılan ibare ile ilgili olarak Enstitü tarafından yaklaşık 5-6 ayı bulan bir inceleme yapılmaktadır. Bu inceleme sonucunda başvuruya konu ibare kısmen veya tamamen red ya da kabul edilebilmektedir. Bu incelemede 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Mutlak Red Nedenlerini düzenleyen 7. maddesi esas alınmaktadır.

5. Tescil Başvurusu Yapılan İbarenin Marka Bülteni’nde İlanı

Enstitü tarafından kısmen ya da tamamen kabul edilen tescil başvurular, 3. kişilerin başvurudan haberdar olması ve gerekli gördükleri durumlarda başvuruya itiraz edebilmeleri açısından Marka Bülteni’nde ilan edilmektedir. 3. kişilerin yapılan ilan için yapabilecekleri Marka İtirazı yayım tarihinden itibaren 3 aydır.

6. Tescil Belgesinin Alınması

Marka Tescil başvurusu yapılan bir ibare TPE incelemesinden kısmen ya da tamamen reddedilmeden geçer ve Marka Bülteni’nde yayın aşamasında da Marka İtirazı’na uğramazsa ya da yapılan itirazlar Enstitü tarafından kabul görmez ve süreç marka başvurusu sahibi lehine tamamlanırsa gerekli tescil belgesi düzenleme harcı yatırılarak Marka Tescil Belgesi edinilebilir.

 

MARKA TESCİL NEDEN ÖNEMLİDİR?

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

Tescil için başvurusu yapılmış bir markanın tescil edilmiş olduğu sınıfta yani sektörde (Örnek Mobilya sınıfı) aynısı veya benzeri firma veya kişilerce kullanılamaz.

Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescil başvurusu yapılmamış marka kanunen size ait değildir.Yasal olarak marka hak talebi ancak Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleşebilir.

Tse Belgesi başvurularında Marka tescil belgesi talep edilir.

Tr uzantılı alan adı başvurularında Marka tescil belgesi istenir.

Tarım Bakanlığı üretim izinlerinde Marka tescil belgesi aranır.

Fuar katılımlarında katılımcılardan Marka teescil belgesi aranır.

Ce belgesi gibi ürün belgelerinde ürünle ilişkilendirilmek üzere Marka tescil belgesi aranır.

Marka Tescili ile ürününüze benzer Markaların piyasaya sunulmasına engel olabilirsiniz.

Tescil edilen marka, tescil edilen alanda başka bir firma tarafından benzeri veya aynısı kullanılamaz.

Marka tescili 10 yıl boyunca korunur.

Tescilli Markanızı başka bir firma Ya da kişilere devir edebilir,lisans verebilir,teminat olarak kullandırabilirsiniz.

Ticari ünvanlar başka kurumlarda tescil edilmiş olsa bile Marka tescili yoluyla tescil edilmediği sürece koruma altında olmazlar

Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir , miras yolu ile intikal edebilir,kullanma hakkı lisans konusu olabilir,rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescil edilmeyen markayı kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

 

MARKA TESCİLİNİN MARKA SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?

Markaların tescil yapılan sınıfa ait  mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil sahibine kullanım hakkı verilmektedir. Markaların sahibi başkalarına devir yapabilir. Marka teminat olarak gösterilebilir. Marka işletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir. Marka,tescilli mal veya hizmetlerin bir kısmı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Marka  bir  malvarlığıdır. Hukuki ve cezai anlamda marka sahibinin birçok hakkı vardır. Marka hakkına tecavüzün ciddi anlamda yaptırımları mevcuttur.

 

TESCİL EDİLEN MARKA DA KORUMA SÜRESİ NEDİR ?

Tescilli bir  markanın koruma süresi, başvurunun yapıldığı tarihten tarihinden itibaren on yıldır. Marka  talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda  yenilenebilir.

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır..

 

ULUSLAR ARASI MARKA BAŞVURUSU 

 

Türkiye’den yapılacak olan uluslararası marka başvurusu, Türkiye’nin 01.01.1999 tarihinde Madrid Protokolü’ ne üye olması ile birlikte, Madrid Protokolü çerçevesinde yapılmaktadır. Başvurular Türk Patent Enstitü aracılığı ile uluslararası ofise olan WIPO’ya iletilmekte ve marka tescil süreci uluslararası ofisçe gerçekleştirilmektedir. Madrid protokolü sayesinde bu protokolde imzası olan 80 üzerinde ülkede aynı anda başvurunun yapılması mümkündür.

Madrid protokolünün en önemli unsuru, uluslararası başvurusu yapılacak markanın öncelikle Türkiye’de tescilli veya başvurusunun yapılmış olmasının gerekliliğidir. Türkiye’deki marka başvurusunda belirtilen sınıfların dışında sınıf genişletilemez, fakat talep doğrultusunda faaliyet alanı azaltılabilindiği gibi, her ülkede farklı ürün belirlemesine de gidilebilinir. Yurt Dışı Marka Başvuru Maliyeti, sınıf sayısı, ülke sayısı ve markanın Siyah-Beyaz, Renkli oluşuna göre değişmektedir.

 

BÖLGESEL MARKA BAŞVURUSU

CTM (Avrupa Birliği): Yurt dışı bölgesel marka başvurusu, Avrupa Birliğine üye olan 27 ülkede tek bir başvuru ile 10 yıllık bir koruma sağlar. Avrupa birliğinin genişlemesi ile Topluluk Marka Tescil kapsamı, tescil sahibinin herhangi bir çaba veya masrafı olmaksızın, yeni üye ülkelerde de otomatik tescilli sayılmaktadır.

OAPI (Afrika Birliği):OAPI (Afrika Sınai Mülkiyet Hakları Organizasyonu) tarafından yürütülen bu tescil sistemi ile tek başvuruda 16 Afrika ülkesinde tescil başvurusu yapmak mümkündür.

Yurt dışı bölgesel marka başvurusu için, markanın Türkiye’de tescili veya tescil başvurusunun yapılmış olma şartı aranmaz.

Yurt dışı marka tescil işlemlerine hangi prosedür ile başlanacağı, firmanın ve markanın durumuna göre doğru şekilde belirlenmelidir. Yurt dışı marka başvuru süreci ve detayları hakkında, uzman ekibimizden kapsamlı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

KOSGEB VE TÜBİTAK ULUSLARARASI MARKA ÇALIŞMASINDA DESTEK VERMEKTEDİR…

 

ARMA DANIŞMANLIK ULUSAL VE ULUSLARARASI  MARKADA FİRMALARA GEREKLİ ÇALIŞMAYI MARKA VEKİLİ İLE YÜRÜTMEKTEDİR.

 

 

MARKA VE HİZMET SINIFLARI

1. SINIF

Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar (gübreler ve topraklar dahil).

İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.

Yangın söndürücü maddeler.

Ev ve kırtasiye amaçlı olmayan yapıştırıcılar.

2. SINIF

Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini, ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamağa mahsus maddeler.

İşlenmemiş doğal reçineler.

Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.

3. SINIF

Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil).

Sabunlar.

Diş bakımı ürünleri.

Aşındırıcı ürünler (Zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil).

Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap v.b.için).

4. SINIF

Sınai amaçlı yağlar, gresler (kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler dahil).

Katı yakıtlar (odun dahil).

Sıvı ve gaz yakıtlar ile bunların katkıları.

Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.

5. SINIF

İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler.

Tıbbi amaçlı diyet maddeleri; zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler; insan ve hayvanlar için diyetetik takviyeler (tıbbi amaçlı olmayan diyet maddeleri, diyet takviyesi olarak polen, tıbbi amaçlı olmayan hayvan yemi katkıları dahil).

Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç).

Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden dahil çocuk bezleri).

Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler.

İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular.

Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.

6. SINIF

Değerli olmayan maden cevherleri.

Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri.

Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama veya yerleştirme amaçlarıyla yapılmış metalden malzemeler ve araçlar (metalden mamul inşaatlarda kullanıma mahsus malzemeler; metalden portatif merdivenler dahil).

Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.

Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları.

Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.

Hırdavatçı (nalburiye) eşyası.

Havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar.

Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler (tabelalar, panolar, plakalar dahil).

Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular ve bunların bağlantı parçaları (metalden vanalar; sondaj boruları dahil).

Madeni para kasaları.

Metalden mamul demiryolu malzemeleri.

Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri.

Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç).

Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri.

Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları.

Madeni direkler.

Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler.

7. SINIF

Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar (galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri dahil).

İş makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.

Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar (asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler dahil).

Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl / meyve / sebze /gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar.

Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları (kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar, elektrikli kapı açma-kapama üniteleri dahil)

Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.

Lastik sökme ve takma makineleri.

Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.

Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.

Kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.

Matbaa makineleri.

Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).

Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.

Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil).

Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır / bulaşık yıkama makineleri, çamaşır kurutucuları ısıtma yöntemi ile kurutmayanlar dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.

Otomatik satış makineleri.

8. SINIF

Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama,soyma amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.

Kesici ve dürtücü silahlar.

Traş, epilasyon, manikür, pedikür, güzellik amaçlı kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil alet ve cihazlar (elektrikli saç düzleştiricileri ve kıvırıcıları, makaslar dahil).

Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan (motorsuz) aletler.

Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler.

9. SINIF

Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan malzemeler.

Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil).

Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar.

Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.

Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.

Makine ve cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar.

Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.

Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar (dalgıçlar için kulak tıkaçları dahil).

Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.

Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları (elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç kaynakları; piller, aküler, anot ve katotlar dahil).

Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.

Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.

Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil, yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil).

Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar.

Mıknatıslar, dekoratif mıknatıslar.

10. SINIF

Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.

Yapay organlar ve protezler (koruma amaçlı kulak tıkaçları dahil).

Tıbbi ortopedik malzemeler.

Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.

Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler.

Prezervatifler (condom/kaput).

Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.

11. SINIF

Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).

Isıtma ve buhar üretme tesisatı için cihazlar (Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli sobalar, kuzineler dahil).

İklimlendirme ve havalandırma cihazları.

Soğutucular ve dondurucular.

Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar (elektrikli ve ısıtma yöntemi ile çalışan çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları dahil).

Sıhhi tesisat, vitrifiye.

Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.

Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar).

Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.

Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.

Pastörize ve sterilize edici makineler.

12. SINIF

Motorlu kara taşıtları ve bu taşıtlar için motorlar, parçalar (motosikletler, mobilet dahil).

Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları.

Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları, taşıtlar için damperler, kaldırma tertibatları.

Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araba örtüleri (şekilli), güneşlikler.

Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.

Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.

Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.

Patinaj zincirleri, takozlar.

Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.

Lastik şişirme pompaları.

Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.

Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar.

Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler.

El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar.

Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler.

Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç).

Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç).

13. SINIF

Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları.

Ağır silahlar, havanlar, roketler.

Havai fişekler.

Kişisel kullanım için koruyucu gazlar.

14. SINIF

Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.

Saatler ve zaman ölçme cihazları,(kronometreler, metronomlar ve parçaları, saat kordonları dahil).

15. SINIF

Müzik aletleri ve kutuları

16. SINIF

Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç).

Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.

Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar).

Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilyalar ve cihazlar hariç).

Büro makineleri.

Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.

17. SINIF

Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.

Yalıtım (izolasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolguları, contalar, o-ringler dahil).

Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru, kılıf ve rakorları tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç).

18. SINIF

İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.

Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar (çantalar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtarlıklar dahil).

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.

Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.

19. SINIF

İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı gibi malzemeler.

Beton, alçı, toprak, kil, doğal ve yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı / inşaat / yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, yapı elemanları, taşınabilir bu malzemelerden yapılar, direkler, bariyerler (ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler dahil).

Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.

Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.

Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar.

İnşaatlar için cam ürünleri.

Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.

Akvaryum kumları.

20. SINIF

Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar (elbise askıları- ayaklı veya sabitlenenler dahil).

Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları.

Aynalar.

Arı kovanları , suni petekler ve petek çıtaları.

Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler.

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler.

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar.

Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları.

Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları.

Sepetler, balıkçı sepetleri.

Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar.

Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.

Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.

21. SINIF

Elektriksiz temizlik aletleri gereçleri (Boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları, makine parçası olmayan elektrikli fırçalar dahil).

Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar (Elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme cihazları dahil).

Bu sınıfa dahil elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri, çamaşır mandalları, kap-kacak, vazolar (değerli metalden olanlar dahil).

Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları.

Ev hayvanları için kafesler ve malzemeler, evlerde kullanılan bitki ve hayvan yetiştirme yerleri (terraryumlar).

Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları.

Fare kapanları, haşarat tuzakları, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri (sineklik), tuvalet taşı delikleri için kapaklar (sinek ve haşaratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar)

Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç),makyaj çıkartmak için elektrikli olmayan aletler, pudra ponponları, tuvalet eşyaları için kutular.

Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar.

İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).

Spor müsabakalarında verilen kupalar.

22. SINIF

Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar,  balık ağları.

Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar).

Tekstilden mamul ambalaj torbaları.

Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).

Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.

23. SINIF

Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş,  nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.

24. SINIF

Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar.

Ev tekstil ürünleri; perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular.

Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler.

25. SINIF

Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar.

Ayak giysileri.

Baş giysileri.

26. SINIF

Danteller ve nakışlar (aplikeler), gipürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar.

Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler.

Yapma çiçekler, yapma meyveler.

Takma saçlar ve saç aksesuarları.

27. SINIF

Halılar, kilimler, yolluklar.

Seccadeler.

Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolyum).

Spor amaçlı minderler.

Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.

28. SINIF

Oyunlar ve oyuncaklar.

Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil).

Hayvanlar için oyuncaklar.

Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar.

Jimnastik ve spor aletleri ile malzemeleri.

Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar,  çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler,  kağıttan parti şapkaları.

29. SINIF

Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.

Kuru bakliyat.

Hazır çorbalar, bulyonlar.

Zeytin, zeytin ezmeleri.

Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).

Yenilebilir bitkisel yağlar.

Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler.

Kuru yemişler.

Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.

Yumurtalar, yumurta tozları.

Patates cipsleri.

30.SINIF

Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.

Makarnalar, mantılar, erişteler.

Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar.

Bal, arı sütü, propolis.

Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler.

Mayalar, kabartma tozları.

Her türlü un, irmikler, nişastalar.

Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.

Çaylar, buzlu çaylar.

Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.

Sakızlar.

Dondurmalar,  yenilebilir buzlar.

Tuz.

Hububat (tahıl) ve mamulleri.

Pekmez.

31. SINIF

Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.

Ormancılık ürünleri.

Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil).

Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.

Hayvan yemleri.

Malt (insan tüketimi için olmayan).

32. SINIF

Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.

Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.

Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.

33. SINIF

Alkollü içecekler (biralar hariç).

34. SINIF

Tütün ve tütün mamulleri.

Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler (pipolar, puro ve sigara ağızlıkları küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar dahil).

Kibritler.

HİZMET SINIF LİSTESİ

35. SINIF

Reklamcılık,  pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil).

Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri.

Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.

Açık arttırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

* Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.

 36. SINIF

Sigorta hizmetleri.

Finansal ve parasal hizmetler.

Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.

Gümrük müşavirliği hizmetleri.

37. SINIF

İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri.

Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).

Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.

Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.

Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.

Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.

Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.

Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.

Saat tamiri hizmetleri.

Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.

Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

38. SINIF

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).

Haber ajansı hizmetleri.

39. SINIF

Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).

Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.

Tekne barındırma hizmetleri.

Boru hattı ile taşıma hizmetleri.

Elektrik dağıtım hizmetleri.

Su temin hizmetleri.

Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.

Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.

Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.

40. SINIF

Adi metallerin işleme hizmetleri.

Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri.

Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri (banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri dahil).

Gıdaların işlenmesi hizmetleri.

Hayvan kesim hizmetleri.

Deri ve kürk işleme hizmetleri.

Saraçlık hizmetleri.

Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.

Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.

Ahşap ve kereste işleme hizmetleri.

Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.

Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri.

Cam ve optik cam işleme hizmetleri.

Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri.

Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri.

Çömlekçilik hizmetleri.

Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri.

Kağıdın işlenmesi.

Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.

Plastik işleme hizmetleri.

41.SINIF

Eğitim ve öğretim hizmetleri.

Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.

Spor, kültür ve eğlence hizmetleri.

Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).

Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.

Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.

Fotoğrafçılık hizmetleri.

Tercüme hizmetleri.

42. SINIF

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri.

Bilgisayar hizmetleri; bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma,  bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık ve kiralanması hizmetleri.

Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri.

Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

43.SINIF

Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.

Geçici konaklama hizmetleri.

Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.

Hayvan bakım evleri hizmetleri.

44.SINIF

Tıbbi hizmetler.

Güzellik bakımı hizmetleri.

Veterinerlik ve hayvancılıkla ilgili hizmetler.

Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler.

45.SINIF

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).

Güvenlik hizmetleri.

Evlendirme büroları hizmetleri.

Cenaze hizmetleri.

Giysi kiralama hizmetleri.

Yangın söndürme hizmetleri.

Refakat etme hizmetleri.

ARMA DANIŞMANLIK  ; markanızın  her aşamada takipçisi olacaktır…..