Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
PATENT TESCİLİ

PATENT

 

Patentin konusunu buluştur. Nelerin buluş sayılıp sayılmadığının saptanması ,patentinin alınabilmesi için önemlidir.

Sanayide karşılaşılan herhanbir problemin teknik anlamda çözümüne tanım olarak buluş denilmektedir. Yani teknik anlamda sanayi ve piyasa şartlarında karşılaşılan bir teknik sorunun üstesinden gelmeye yarayan herhangi yeniliğe buluş denilir.

Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgesidir. Teknolojide yenilikler ve buluşların korunması için patent tescili gereklidir.

Bir buluşa patent alınabilmesi için;

* Buluş yeni olmalı,

** Buluş sanayiye uygulanabilir olmalı (seri üretimi vb. yapılabilmeli)

*** Buluş tekniğin bilinen durumunu aşmalı

Bu şartları taşıması kaydıyla; Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri gibi her tür üretim yöntemleri, patent koruması altına alınabilir.

 

PATENTİN FAYDALARI

*Yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla bulunan teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır.

* Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır.

*Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

*Zira buluş sahiplerinin bir hakkı olmalıki yeni buluşlar ortaya çıkabilsin. Her emeğin bir karşılığının olması gerektiği düşüncesiyle mucitlere haklar tanınmıştır.

 

PATENTİN VERİLEBİLMESİ İÇİN ŞARTLAR;

 Yenilik ;Teknik alanında insanlar tarafından henüz öğrenilmemiş, bilinmeyen buluşlar yeni olarak nitelendirilir. Tekniğin bilinen durumundan kasıt; Patent başvurusunun yapılmasından önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde insanlarca ulaşılabilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklanan bilgilerdir.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması; Buluş ilgili olduğu teknik alandaki uzman tarafından, tekniğin bilinen durumunda açık bir şekilde bulunamayan bir çalışmanın ürünü ise, tekniğin bilenen durumunun aşıldığı kabul edilir. Yani patent alabilmek için ilgili teknik alanda mevcut uzman kişilerce bilinen bilgi ve çalışmaların dışında yeni bir teknik sonucu elde edilen buluş olması gerekir.

3- Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluşun kurumsal olmasının yanında uygulanabilir olması gerekir. Yani bir buluşun seri şekilde veya kolay biçimde üretilebilmesi gereklidir. Zira üretilmesi çok zor bir buluşun ticari değerinin de düşük olması önemlidir. Seri olarak imal edilemeyecek bir buluşa hiçbir yatırımcı yatırım yapmak istemez.

 

PATENT  ALAMAYACAKLAR;

*Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

*Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

*Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

*Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

*İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

*Buluş Niteliğinde Olmasına Rağmen, Patent Verilemeyecek Buluşlar;

*Konusu kamu veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

*Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

 

GEREKLİ EVRAKLAR

* Başvuru dilekçesi,

* Buluş konusunu açıklayan tarifname,

* Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

* Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

* Buluş Patent Özeti,

* Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

 

RÜÇHAN HAKKI

Rüçhan hakkı bir buluşun birden fazla ülkede korunması istendiğinde önem arz eder. Böyle bir durumda, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, Bu duruma rüçhan hakkı denir. Rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelir. İlk defa başvuru yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu değildir.

Başvuruyu yapan, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvurusu ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

Farklı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olması önemli değildir birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulabilir.

PATENT DESTEKLERİ

Başlıca Patent Destek veren kuruluşlar.

Tübitak

Kosgeb

ARMA DANIŞMANLIK,PATENT ÇALIŞMALARINIZDA FİRMALARA GEREKLİ ÇALIŞMAYI PATENT VEKİLİ İLE YÜRÜTMEKTEDİR…