Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

ÇOĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

 

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

 

Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır.

1-Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların birlikte karşılanması durumunda "menşe adını" belirtir. Şartları  ;

* Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;

*Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması.

*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

*Üçüncü bölümde belirtilen koşulları karşılayan ve belirli bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş coğrafi veya coğrafi olmayan adlar da menşe adları olarak kullanılabilir.

 

2-Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir. Şartları;

 *Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması;

 *Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması;

 *Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması.

 

GEREKLİ BELGELER

*Coğrafi işaret tescili için Türkiye Sınırları içersinde ikemetgahı olan ve Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler başvuru yaparak koruma alabilir. Başvuru için aşağıdaki bilgi ve belgelere gerek duyulmaktadır.

 * Başvuru sahibinin kimliğine ve Sözkonusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşlarından hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren dökümanlar,

* Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ve ilgili ürünün adı,

* Ürünün tanımı; ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler,

* Yöre, alan veya bölgenin coğrafi sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler,

* Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgiler;

* Ürünün, tescili talep edilen işaretle coğrafi işaret tanımına göre uygunluğunu kanıtlayıcı bilgiler,

* Ürünün denetleme biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler,

* Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler,

* Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin dekont

 

Başvuru sonrası Türk Patent Enstitüsü gerekli şekilsel ve hukuki incelemeleri yapar. Gerek gördüğünde ürünün detaylı olarak incelenmesi için üniversiteler, bağımsız özel kuruluşlar veya diğer kamu kuruluşlarından inceleme ve değerlendirme talep edebilir.

 Uygun bulunan başvurular Resmi Gazetede ile yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır ve 6 aylık ilan süresi içersinde itirazlar beklenir. İtiraz gelmediği taktirde tescil kararı verilerek sicile kaydedilir ve tekrar Resmi Gazetede yayınlanır.

 ARMA DANIŞMANLIK,ÇOĞRAFİ İŞARET TESCİLİ çalışmasında gerekli çalışmaları yürütecektir.