Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
TELİF HAKKI

TELİF HAKKI

 

TELİF HAKKI NEDİR?

Fikri hak fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır.Bu ürünler insan zekası ile ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri ,bilgisayar programları,buluşalar tasarımlar v.b ürünleri kapsar

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.

Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.

Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

 

ESER NEDİR?ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser ; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;

 *Sahibinin hususiyetini taşıması,

 *Şekillenmiş olması,

 *Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,

 *Fikri bir çabanın sonucu olması,

gerekmektedir.

 

TELİF HAKKI BAŞVURUSU

1- BANDROL BAŞVURUSU :

Aşağıda sıralanmış bu belgeler mevcut sistem içinde istenenler olup, 5101 sayılı Kanun değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

*Süreli Olmayan Yayınlar için, müzik Eserleri için , sinema Eserleri için ,VCD-DVD-CD-ROM-VHS Eserleri için

2- BİL- KOD BAŞVURUSU

Bilgisayar Programları için Kültür Bakanlığı’ndan alınan bir numaradır. Bu numara bilgisayar programınızın tescilli olduğu anlamını taşımaz. Programa değil firmanıza alınan bu numaraya ek numaralar koyularak program CD'nizin üzerine yazılacak ve bu programın size ait olduğunu kanıtlayacak

3-KAYIT –TESCİL BAŞVURUSU :

Mevzuat gereğince ; sinema ve müzik eserlerinin kayıt-tescili zorunlu diğer eser gruplarında ise eser veya hak sahibinin isteğine bağlıdır.

Zorunlu kayıt tescil başvurusu : Müzik eseri içeren yapımlar, sinema eseri içeren yapımlar, 1995 yılı ve öncesi yapımı gerçekleşen sinema eseri içeren yapımlar

İsteğe bağlı kayıt tescil başvurusu : İlim ve edebiyat eserleri , bilgisayar programları/veritabanları , güzel sanat eserleri , musiki eserler ,

 

KORUMA SÜRESİ

 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 27.maddeye göre koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur.

İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.

 

TELİF HAKKINA TECACÜZ DAVALARI

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak iki farklı başvuru yolu öngörmüştür.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan hukuk davalarını üçe ayrılabilir:

*Tecavüzün ref’i (giderimi) davası: var olan ve halen devam etmekte olan bir tecavüze karşı, tecavüzün sona erdirilmesi talebiyle açılan davadır.

*Tecavüzün meni (önlenmesi) davası : henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talep edilmektedir.

*Maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Bu davalar kapsamında 2-4 yıl hapis, 50 milyar lle 150 milyar arası para cezası verilebilmektedir.

 

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE VERİ TABANI TESCİLİ 

En basit tanımıyla, herhangi bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış bir grup kodun makine diline çevrilmiş son halidir. Yapılan oyunlar, grafik veya resim hazırlama ortamları, film veya müzik yürütücüleri , web tasarım yazılımları ve hatta programlama dilleri de. Kısacası en çok tanışık olduğumuz windows (95/98/2000/xp) bile bir programdır.

Her programlama dilinin kendine ait kuralları, kodları, parametreleri vardır.

 Veri tabanı ise düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.

Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

 Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanının bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veri tabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır.İşte bu aşamada bilgisayar programlarının ve veri tabanlarının tescili büyük önem kazanmaktadır.

 

FİKRİ HAKLARI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

MESAM

1987 yılında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş... Üyeleri eser sahiplerinden oluşuyor. Besteciler, söz yazarları, aranjörler ve editörler... Amacı; müzik eseri sahiplerinin eserlerinin ticari amaçla kullanılmasıyla doğan telif haklarının takip ve tahsilini yapıp dağıtımını sağlamak...

ATAUM

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. ATAUM, alanında Türkiye'nin ilk kurulan araştırma ve uygulama merkezidir.

BİLİM MERKEZİ VAKFI

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini artırmak, topluma, öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak, ziyaretçilerin sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak ve geliştirmek, toplumda yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak, okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek ve endüstri, okullar ve halkın iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmektir. Bilim Merkezi Vakfı kurucuları arasında; Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA; İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi; İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Sanayi Odası, İTÜ Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği; özel şirketler; Toplum Lideri, Akademisyenler, Eğitimciler, İş adamları, Sanatkarlar ve Yöneticiler bulunmaktadır.

FİSAUM

Fikrî hakların, gerek ülkemizde gerek dünya çapında kazandığı büyük önemi dikkate alan Ankara Üniversitesi, 1997 yılında Üniversite bünyesinde bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasına karar verdi. Konuyla ilgili Yönetmelik, 25.6.1997 tarih ve 23030 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. FİSAUM, Fikrî hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek; Toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek; Toplumda fikrî haklar kültürü oluşturmak; Sanayiye hukukî alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunmak amaçları ile kurulmuştur..

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTES FHÇG

Milletlerarası Ticaret Odası'nın Türkiye Komitesi ilk defa 1930 yılında Hükümetin tavsiye ve onayı ile ticaret odaları, borsalar, ofisler, ticari ve sınai birlikler, dernekler ve diğer mali, iktisadi, ticari kuruluşların üye olabilecekleri bir kuruluş olarak İstanbul Ticaret Odasında kurulmuştur. Milletlerarası Ticaret Odası faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturan teknik komisyon toplantıları 75 ülkeden Milli Komitelerin kendi ülkelerinde teknik ve uygulama yapan uzmanlar tarafından derlenen ve komisyon temsilcileri aracılığı ile ilettikleri görüşleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu şekilde komisyon toplantıları dünya platformunda sorunların ele alınması, iyileştirici yol ve yöntemlerin sentezi açısından verimli bir çalışma ortamı yaratılmaktadır.

KATEK

Kalite ve Teknoloji İhtisas Kurulu (KATEK) Ağustos 1999'da İSO'nun kalite ve teknoloji politikalarının oluşturulması, İSO üyelerinin yönetim kalitesi ve teknoloji unsurları vasıtasıyla rekabet edebilirliğinin arttırılması amacı doğrultusunda yeni ve yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların İSO üyelerine kazandırılması amacıyla kurulmuştur. KATEK, sanayi kuruluşları, üniversite ve araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarından temsilcilerin gönüllü katılımlarıyla oluşmuştur.

KALDER

Türkiye Kalite Derneği-Kalder; Türkiye' deki belli başlı sanayi grup temsilcilerinin bir araya gelmesi ile Kasım 1991 tarihinde kurulmuş ve çok merkezli olarak gelişmiştir. Ulusal rekabet gücünü arttırmak amacı ile Kalite Hareketi' ni başlatmış, Milli Eğitim Bakanlığı' nın katılması ile kalite bilincini kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da sıçratmıştır. TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) TTGV 1 Haziran 1991 tarihinde Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Dünya Bankası'ndan sağlanan kaynağın Türk sanayisinde teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve sanayi sektöründe ticari Ar-Ge bilincini artırmak üzere kullandırılması amacıyla kurulmuştur. TTGV, ülkemizde özel sektör ve kamu sektörünün ortak çalışmasının başarılı bir örneği olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

KOSGEB

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla, 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

PROMOTÜRK

Promotürk, Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği 22 Mayıs 1995 yılında kurulmuştur, 10 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. PROMOTÜRK' ün misyonu sektörün alıcılarını ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu anlamda kamuoyuyla paylaşmak istediklerini medya aracılığı ile bazen tanıtım amaçlı bazen haber nitelikli olarak duyurmaktadır. Medya özellikle promosyon ürünlerinin tüketicisi olan reel sektör ile promosyon şirketleri arasında önemli bir köprüdür. Derneğimiz kendini ifade etmek ve faaliyetlerini duyurabilmek için medya ile sıkı ilişki içinde bilgi aktarmaktadır.

TUSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, 2 Nisan 1971 tarihinde, 17 iş adamı tarafından kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren ülke sorunlarına ağırlığını koymuş, Eğitimden toplumsal uzlaşmaya, devletin yeniden yapılanmasından seçim sistemine, sosyal güvenlikten uluslar arası entegrasyona pek çok konuda faaliyet göstermiştir. 1994 yılından bu yana çalışmalarını komisyonlar ve çalışma grupları aracılığı ile yürütmektedir. Bünyesinde 7 ana komisyon ve onlara bağlı çalışma grupları düzenli olarak toplanarak, görüşlerini TÜSİAD' a iletmektedir. Komisyon ve çalışma grupları, TÜSIAD' a üye iş adamlarından veya üye şirketlerin uzman katılımcılarından oluşmaktadır.

KOBİLINE

Koç Holding Bilgi Grubu ve Microsoft Türkiye işbirliği ile, KOBİler için oluşturulmuş, dinamik bir platform özelliği de olan ilk iş portalıdır. Stratejik ortakları, Koç.net, Microsoft Türkiye, KoçBank, Dünya Gazetesi,Ernst & Young, KoçBryce ve Logo Business Solutions,HP Türkiye 'dir. APB - KOBILINE işbirliği ile, kobiline üyelerine fikri haklar alanındaki gereksinimleri doğrultusunda korumaya yönelik taleplerin cevaplanması, başvuruların durumlarının on-line izlenmesi, yöneltilen sorunların on-line olarak cevaplanması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır

ARMA DANIŞMANLIK,TELİF HAKKI  HUSUSUNDA FİRMALARA GEREKLİ DESTEĞİ VERMEKTEDİR.