Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

 

GARANTİ BELGESİ NEDİR?

Garanti Belgesi ,satıntın alınan ürünün garanti süresi içerisinde, malınızın tamir, bakım ve bozulmasında Garanti Belgesi süresini temel alan belgedir.

Garanti Belgesi  malın yada ürünün bozulma esnasında tüketici için önemi olan bir belgedir.

 

GARANTİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ürününüze garanti belgesi gerekiyor mu? Doğru tespit edilmesi gerekir. Ürününüzün G.T.İ.P numarasına ve tanımına göre garanti belgesi gerektiren ürünler listesinden tespit edilir. Garanti belgesi almak için 12 haneli G.T.İ.P numarası, ürünü tanıtıcı kısa bilgi,  ürününüzün kullanım alanlarını, ürününüze ait açıklayıcı resimle öğrenilir.

Örnek buzdolabı, televizyon hatta aracınızın garanti belgesi olma zorunluluğu vardır.

İmalatçı-üretici veya ithalatçıların, garanti belgesi neden alınır diye sorulduğunda söylemeniz gereken tek şey ürünümün garanti kapsamında olduğunu bilerek kendinizi ve elektronik veya makine sattıkları, ürettikleri mallar için malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle ücretsiz olarak tamiri veya yenisi ile değiştirilmesini öngören belgeye garanti belgesi denir.

 

GARANTİ ŞARTLARI

*Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

*Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma taşıma sırasından oluşan hasar ve arızalar.

*Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.

*Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar.

*Satıcı tarafından yetki verilmeyen kişiler tarafından yapılan tamiratlar ve kullanılan yedek parçalar sonucu oluşan arızalar.

*Satıcı/Bayi tarafından kâselenip imzalanmayan Satış fişi ve Satış faturası sureti olmayan garanti belgeleri geçersizdir.

 

GARANTİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

*Garanti belgesi başvurusu T.C Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılır.

*Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

*Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

*Tanıtma ve kullanma kılavuzu müşteriniz açısından ürünlerinizin kullanım el kitabıdır.

*Firmanızın kalitesi ve satış sonrası desteğini ifade eden bu belgede olması gereken asgari bilgiler aşağıdadır.

 

MODEL İLAVESİ BAŞVURUSU

Garanti belgeniz çıktıktan sonra, garanti süresine bağlı olarak en az 2 yıl içersinde aynı marka ürünlerden farklı modeller getirerek ithalatınıza devam edebilirsiniz.

 Bu işlem için yeni bir garanti belgesi almanıza gerek yoktur. Mevcut belgenize model ilavesi başvurusu ile ithalatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 

İHTİYARİ GARANTİ BELGESİ

24 Nisan 2011 Tarih ve  27914 Sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre

MADDE 12 –Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.

 

GARANTİ MUHAFİYET BELGESİ

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda;

Satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Garanti Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

 

KULLANIM KILAVUZU

*İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası,

*Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

*Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

*Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

*Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

*Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler, (malın cinsinin, markasının, modelinin, kullanım yerlerinin, teknik özelliklerinin, varsa orijinal resmi v.b.)

*Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

*Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

*Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

*Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinden bakılarak yazılacaktır,

*Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

*İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb.)

*Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler.

ARMA DANIŞMANLIK, GARANTİ BELGESİ ALIMINDA FİRMALARA GEREKLİ DESTEĞİ VERECEKTİR…

 

31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer)TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2013/6)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük

beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine

eklenir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı

8403.10 Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)

8414.51.00.20.00 )

8414.59.20.20.00 )

8414.59.40.20.00 )

8414.59.80.20.13 )

8414.59.80.20.14 )

8414.60.00.10.00 )

Evlerde kullanılanlar

8414.80.80.20.00 Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı

olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.81.00.10.00;

8415.82.00.10.00; 8415.83.00.10.00; 8415.90.00.10.00; 8415.90.00.90.19 hariç)

8418.10 )

8418.21 )

8418.29 )

Yalnız ev tipi soğutucular

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8421.12 Çamaşır kurutma makinaları

8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar

8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

84.27 Forkliftler

8450.11 )

8450.12.00.00.00 )

8450.19 )

Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları

8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar

8452.10 Ev tipi dikiş makinaları

84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem

makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt

ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen

makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)

85.08 Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)

8509.40 Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri

8509.80 Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar

8510.10.00.00.00 Traş makinaIarı

8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları

8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları

8512.30.10.00.00 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

8516.31 Saç kurutucular

8516.40 Elektrikli ütüler8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar

8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları

8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar

8516.60.90.00.11 Tost makinaları

8516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları

8516.79.20.00.00 Fritözler

85.17 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar

dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

(kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime

mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı

veya verici cihazlar hariç) (8517.70 hariç)

8518.40 ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

8518.50.00.00.00 Takım halindeki ses yükselteçleri

85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

8525.80.19.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları

8525.80.19.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları

8525.80.30.00.00 Dijital kameralar

8525.80.91.00.00 Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler

8525.80.99.00.00 Diğerleri

8526.91.80.00.11 İstikamet bulucular

85.27 Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi

tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar);

televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt

veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

8531.10 Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar

8701.10.00.00.00 Motokültörler

8701.90 Diğerleri (8701.90.50.00.00, 8701.90.90.00.11 hariç)

8702.10.11.12.00 Midibüs

8702.10.11.13.00 Minibüs

8702.10.91.12.00 Midibüs

8702.10.91.13.00 Minibüs

8702.90.11.12.00 Midibüs

8702.90.11.13.00 Minibüs

8702.90.31.12.00 Midibüs

8702.90.31.13.00 Minibüs

8702.90.90.00.00 Diğer motorlarla mücehhez olanlar

8703.10.18.00.00 Diğerleri

8703.21.10.10.00 Binek otomobilleri

8703.21.10.90.19 Diğerleri

8703.22.10.10.00 Binek otomobilleri

8703.22.10.90.12 Motorlu karavanlar

8703.22.10.90.19 Diğerleri

8703.23.11.00.00 Motorlu karavanlar

8703.23.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3

’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler

8703.23.19.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

8703.23.19.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

8703.23.19.90.19 Diğerleri

8703.24.10.10.00 Binek otomobilleri

8703.24.10.90.19 Diğerleri

8703.31.10.10.00 Binek otomobilleri

8703.31.10.90.19 Diğerleri

8703.32.11.00.00 Motorlu karavanlar

8703.32.19.11.00 Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler

8703.32.19.12.00 Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

8703.32.19.13.00 Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

8703.32.19.90.19 Diğerleri8703.33.11.00.00 Motorlu karavanlar

8703.33.19.10.11 Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler

8703.33.19.10.12 Silindir hacmi 3000 cm3’ü geçenler

8703.33.19.90.19 Diğerleri

8703.90.10.00.00 Elektrik motorlu taşıtlar

8703.90.90.00.00 Diğerleri

8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.21.31.00.00 Yeni olanlar

8704.21.91.00.00 Yeni olanlar

8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.31.31.00.00 Yeni olanlar

8704.31.91.00.00 Yeni olanlar

8704.90.00.00.00 Diğerleri

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar

(sepetli olsun olmasın); sepetler

8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)

87.13 Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)

8715.00.10.00.00 Bebek arabaları

90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana

getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları

hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)

9018.90.10.00.11 Elektronik tansiyon aleti

9018.90.10.00.12 Mekanik tansiyon aleti

9018.90.10.00.13 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar

9019.10.10.00.11 Cihazlar

9019.10.90.00.13 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

9021.40.00.00.00 Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)

9506.91.10.00.00 Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

Elektronik kayıtlar

MADDE 2 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti

belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin

elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti

Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.