Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU

 

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

 

ÖN KAPASİTE RAPORU

Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir. Ön kapasite tespiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında  veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hudutları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.

Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.

Ön kapasite talebinde yer alan makine ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makine ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut  veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,

Makine ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere)  bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati  kapasitesini     yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.

Aynı tesis için  ikinci bir ön kapasite tespiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.

 

KAPASİTE RAPORU İŞLEM AKIŞI

ARMA DANIŞMANLIK ile yürütülecek çalışmada, İstenen diğer evraklar ile birlikte tekrar odaya teslim eder.

Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur.

Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitleri yapılarak onaylanmak  üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir.

Onaylanarak gelen rapor eksper,mühendis ve genel sekreterin imzaları atıldıktan sonra firma yetkilisine teslim edilir.

 

 KAPASİTE RAPORU TALEBİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR

*İşyeri firmanın kendi mülkü ise tapu fotokopisi

**İşyeri kiralık ise kira sözleşmesi ve kira ödemesi  ile ilgili banka ekstresi veya makbuzlarının fotokopisi

***Makina teçhizatın firmaya ait ise fatura fotokopileri ,kiralık ise kira sözleşmesi

****Makina ve tesisatın envantere kayıtlı olduğuna dair mali müşavir onaylı belge

*****Firmada çalışan işçiyi belgeleyen son iki aylık ssk bildirgeleri, tahakkuk fişi ve ödeme makbuzlarının fotokopileri

 

KAPASİTE RAOPORU BELGESİNİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

*İhraç kayıtlı mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar (KDV ödemezler)

*Elektrik ücretlerini Sanayi Abonesi tarifesinden öderler. (Yaklaşık %27 indirimli)

*Finansman giderlerinin tamamını Kurumlar Vergisi Matrahından düşebilirler.

*Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde

*Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.