Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
PERSONEL BELGELENDİRME

TS EN ISO/IEC 17024-2012  PERSONEL BELGELENDİRME

 

‘’Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir…’’

TS EN) ISO/IEC 17024-2012 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır. (TS EN) ISO/IEC 17024 standardının başlıca amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.Eğitim kurumları,dernekler,odalar bu hususta akredite olabilir.

Dünya ile eşgüdümlü bir şekilde ülkemizde kurulmakta olan Mesleki Yeterlilik Sistemi sayesinde, birçok meslek sahibinin elde etmesi gereken yeterlilikler standartlaştırılacak ve bazı uygunluk değerlendirme yöntemleri ile kişilerin bu kriterlere sahip olup olmadıkları belirlenebilecektir. Bu sistem insan kaynakları birimlerinin işlerini kolaylaştıracağı gibi eğitim faaliyetleri ile işgücü niteliğinin artmasına da sebep olacaktır. Aynı zamanda, bu konuda dünyadaki gelişmelere paralel olarak yapılacak çalışmalarla işgücümüz uluslararası dolaşım hakkı kazanabilecektir.

Çalışanların sahip oldukları niteliklerin, yani bilgi ve becerilerin, icra ettikleri meslekler için yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi personel belgelendirme sisteminin konusudur.

Akredite edilmiş bir hizmet, o hizmetin sunumunun uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun akreditasyon hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş, bağımsız ve tarafsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edildiğini ifade eder.

TS EN ISO/IEC 17024-2012 standardı, personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel kabul gören mukayese esaslarını gerçekleştirme ve teşvik etme amacıyla hazırlanmıştır. Personel belgelendirmesi, belgelendirilmiş personelin belgelendirme programı ile belirlenen şartların karşılandığı güvencesini sağlama araçlarından biridir. Söz konusu belgelendirme programına duyulacak güven, genel kabul gören değerlendirme prosesi, onu takiben gözetim ve belgelendirilmiş personelin yeterliğinin periyodik olarak yapılan yeniden değerlendirmeler ARMA DANIŞMANLIK          VE EĞİTİM aracılığı ile gerçekleştirilir.

 

PERSONEL BELGELENDİRMEDE AMAÇ NEDİR?

***  Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.

***  Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak

***  Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek.

***  Ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.

***  Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.

***  Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek. Pazarda ulusal sınırların aşıldığı günümüzde, uluslar ve Kuruluşlar yoğun bir rekabet içindedir.

 

Bugün Kuruluşları rekabetçi ve kaliteli üretim/hizmet hedefine ulaştıracak en etkili yol ise bir çok ülkede uygulanmakta olan Yönetim Sistemi Standartlarıdır. Her geçen gün daha fazla firma , bir uzman ile birlikte iş yapmanın önşartı olarak, o personelin yetkinliğine ilişkin kanıt olan uzmanlık belgesini talep etmektedir. Kalite, çevre, gıda güvenliği, iş güvenliği gibi yönetim sistem belgeleri müşteriler için olduğu kadar kişilerin kendileri için de önem taşımaktadır. Bu belgeler kişilere uluslararası pazarların kapılarını açarken, firmalara da kalitede süreklilik için  verilen sözü temsil etmektedirler. Bir konuda alınan sertifikanın güvenilirliği için belgelendirme hizmetini uygun  bir kuruluştan ,ARMA DANIŞMANLIĞIYLA alınır...