Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
HİBE/TEŞVİK/DESTEK (ULUSAL-ULUSLAR ARASI)

HİBE/TEŞVİK/DESTEK (ULUSAL-ULUSLAR ARASI)

 

KOSGEB

 

Hibe Destekleri

Girişimcilik Destek Programı

Genel Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

 

 

TÜBİTAK DESTEKLERİ

 

SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

 1505 - TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri    Destekleme Programı

 1512 - TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

 1002 - Hızlı Destek Programı

 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

 1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP)   

             Destekleme Programı

 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

 BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Yeni Destek Programları:

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği

Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları

 COST Programı Projeleri

 ESF - Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

 

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLER-- IPARD HİBELERİ 

 

Tarımsal İşletmeler                                       

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması           

Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebze

Su Ürünler

Modern Çiftlik Faaliyetleri          

Kırsal Turizm

Yerel Ürünler-Mikro işletmeler

Kültür Balıkçılığı               

 GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

*IPARD öncelikli ilde faaliyet gösteren tarımsal işletme   

*250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olması

 *Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt

*Ulusal vergi sistemine kayıt

*65 yaştan küçük olmak

*İlgili meslekler için üniversite diploması ya da ilgili sektörde en az 3 yıl mesleki hizmet kaydı

*Vergi ve SGK borcu

*Gıda üretim izin belgesi

*ÇED raporu

 GENEL KARŞILANAN GİDERLER

*Hibe konusuyla ilgili her türlü alet-ekipman ve alt yapı yatırımları

*Yapı iyileştirme, geliştirme, modernizasyon

*Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirmesi

*Bilgisayar yazılımı alınması

*Görünürlük (tabela vs.)

*Mimar, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri, fizibilite çalışmaları

*İş planı hazırlığı

*Lisans ve patent haklarının alınmasına yönelik masraflar 

 

 

KALKINDIRMA  AJANSLARI HİBELERİ

 

 

DESTEKLEDİĞİ KALEMLER

*Kira

*Makina-teçhizat, Donanım,

*Hammadde,

*Yazılım Ve Hizmet alımı

*Personel Giderleri

*Proje Danışmanlık Desteği

*Eğitim Desteği

*Sınai Ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

*Proje Tanıtım Desteği

*Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar

* Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE KREDİLERİ

 

DESTEK KALEMLERİ

*Eğitim Destekleri

* Ar-ge ve Patent Destekleri

 *Kira Destekleri

* Demirbaş Destekleri

* Reklâm ve Tanıtım destekleri

 *Marka Tescil Destekleri

 *Et Üreten / Üretecek Tesisler

* Süt Üreten / Üretecek Tesisler

 *Meyve ve Sebze Üreten / Üretecek Tesisler

* Su Ürünleri Üreten / Üretecek Tesisler

 *Tüm Tarım - Hayvancılık İş Geliştirme ve Yeni İşletme Projeleri

 Program içeriğine göre değişmek kaydıyla yukarıdaki tüm kalemleri içerir

 

 

SAN-TEZ DESTEK PROGRAMI

 

SAN-TEZ PROGRAMI NEDİR?

Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile

 üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon

 ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan ,

rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli

bir katkı sağlamaktır.

Her sene Mart 15-Agutos 15  arasında başvurulara açılır…

 

 

TTGV DESTEKLERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ

 

DESTEKLENECEK PROJELER

Sanayi kuruluşunca gerçekleştirilen, araştırma ve

geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren,

sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan

 projelere destek verilmektedir. Altyapı veya üretim

yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında

üniversite ve araştırma kurumları tarafından

sunulan projeler bu destek kapsamı dışında kalmaktadır.

 

KİMLER KULLANABİRLİR?

Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kuruluşları ile yazılım faliyeti

 gösteren bilgisayar ve yazılım şirketleri TTGV proje desteğinden

yararlanabilir. TTGV'ye başvuruda bulunan firmaların büyüklüğü,

yaşı ve sektörü destekleme yönünden herhangi bir öncelik getirmemektedir.

DESTEKLENEN ALANLAR 

*Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyo ürün üretim ve teknolojileri,

*İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,

*Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler.

*Gıda Teknolojileri,

* Biyomedikal Teknolojiler,

* İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri.

 

 

 İHRACAT TEŞVİKLERİ

 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi(İGEME),

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) vb. veriği desteklerdir...

 

DESTEKLENEN ANA KALEMLER

*Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

*Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

*Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Şirketleri Destekleri

*Bilişim Sektörüne Yönelik Destekler

*Film Sektörüne Yönelik Destekler

*Eğitim Sektörüne Yönelik Destekler

*Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

*Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

*Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

*Yurtdışında Ofis-Mağaza-Depo Açma, İşletme ve Marka Tanıtım

   Faaliyetlerinin Desteklenmesi

* Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

*Eğitim ve Danışmanlık Yardımı 

*Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının

   Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi

* İstihdam Yardımı