Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
ÇEVRESEL ÖLÇÜM HİZMETLERİ

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜN NEDENLERİ

***Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak

***Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak

***Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı

EMİSYON KRİTERLERİ

*O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx’ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi

*Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi

*İslilik ölçümleri

*Yanma verimlerinin tespiti

*Gaz ve tozların kütlesel debi tayini

*Bacagazı sıcaklık ölçümleri

*Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi

*Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin-Furanlar vb

*Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi

*Gaz yoğunluğunun belirlenmesi

*Gaz hızı profilinin belirlenmesi

*Gaz debisinin tespiti

*Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi

*Filtre Performans testlerinin yapılması

 

HAVA KALİTESİ (İMİSYON) ÖLÇÜMLERİ

 

- Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbonmonoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (Pb) dur. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri gibi hava toksinlerine de gittikçe artan düzeyde önem verilmektedir. İlave olarak; insan maruziyeti düşünüldüğünde, iç ortam hava kirleticilerinin katkısını da dikkate almak gerekir. Bu amaçla kirletici konsantrasyonları seviyesi, çeşitli zaman aralıkları ve mekanlarda ölçülmeli ve yapılan bu ölçümlerin kalitesi bilinmelidir.

- Tesis Etki Alani Içerisindeki Inceleme Alanlarinda Uzun ve Kisa Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri

- Ortam Havasinda Toz (pm10) Ölçümleri

- Ortam Havasinda Çöken Toz Ölçümleri

- Hava Kalitesi Modelleme Çalismalari

 

CEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

 

Gürültü Ölçümleri; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ARMA DANIŞMANLIĞI  ile gerekli ölçümler yaptırılacaktır…

*Gürültü İzin Belgesi Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması

*ÇED Kapsamında Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Akustik Rapor Hazırlanması

*Tesis İçi Gürültü Ölçümleri Ve Haritalandırılması

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

*Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları

*Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Dağılım Haritaları

*İç Ortam Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örneklendirilmesi ve Analizleri

*İç Ortam Ağır Metal Örneklendirilmesi ve Analizleri

*Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümleri

 

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

*Toz Ölçümleri

*Gürültü Ölçümleri

*Uçucu Organik Bileşikler(VOC) Ölçümleri

*Ağır Metal Ölçümleri

ARMA DANIŞMANLIK,ÇEVRESEL ÖLÇÜM ÇALIŞMASINDA FİRMALARA GEREKEN DESTEĞİ SUNACAKTIR…