Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
CEVRESEL RİSK ANALİZLERİ

ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

 

Gizli çevresel risk taşıyan sahaların tüm yönleriyle kolayca algılanmasını ve kavranmasını sağlamak amacıyla,

***Saha Durum ve Risk Değerlendirmesi Ön Raporu

***Saha Durum ve Risk Değerlendirmesi Nihai Raporu oluşturabilmek için,

Birinci Aşama Değerlendirme kademesinde derlenen bilgilerden başlayarak, İkinci Aşama Değerlendirmede sahada elde edilecek kirlilik kaynağı, kirleticilerin kaynaktan yayılım mekanizmaları, kirletici çeşitleri, kirletici dağılım alanları ve taşınım güzergahları, kirlilikten dolayı risk altındaki muhtemel alıcı noktalar veya ortamlar ile, mevcut belirsizlikleri ve zaman içerisinde elde edilebilecek fiziksel, kimyasal ve hidrojeolojik bilgileri de kapsayacak şekilde, saha ve civarındaki çevresel koşulların dinamik bir süreç içerisinde tanımlanması, formlar,  açıklayıcı çizelgeler üzerinde gösterilmesidir.

Yağ Endüstrisi,akaryakıt ve yağ depolaması yapan firmalar , Akaryakıt istasyonları ve otomobil servis istasyonları , fabrikalar (Tekstil, Boya, Metal, Petrokimya vs. ) ihtiyaç duyulur.

 

*Saha ve Kirlilik Karakterizasyonu

*Jenerik Risk Değerlendirmesi

*Sahaya Özgü Risk Değerlendirmesi

 

Risk analizi sonuçlarının ortaya koyduğu tehlike potansiyeline göre mevcut durumun kötüleşmemesi için saha ve çevresi gözlem altına alınabilir ve iyileştirilme işlemi gerçekleştirilebilir.

Karar vericiler için aksi takdirde karmaşık dizilerin göz önüne alınması olacak olan, Çevresel Risk Yönetimi için bir döngüsel çerçeve yapısı önerilmiştir. Bu çerçeve aynı anda uluslararası değerde çevresel risk değerlendirilmesi ve yönetimi süreci içerisinde bir mekanizma sunmaktadır.

 

ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMEDE ANA BİLEŞENLER

*Problemin formulasyonu,

*Riskin değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi,

*Mevcut risk yönetim olanaklarının tanımlanması ve değerlendirilmesi,

*Seçilen risk yönetimi stratejisi ile riskin hedeflenmesi  dir…

 

ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMEDE DİĞER  BİLEŞENLER

Risk sorunları en iyi şekilde bir paydaşlar aralığı tarafından bildirilebilir. Bir risk problemi öne çıktığında, kaynak, taşıyıcı yol ve alıcıların maruz kaldığı potansiyel riskler tanımlanmalıdır. Müteakiben bir değerlendirme planı, analiz için veri gereklilikleri ile veri toplama ve sentezi için ihtiyaç duyulan metotların ana hatlarının belirlenmesi için gereklidir. Değerlendirme için kaynaklar, ilk risk elemesi ve önemlilik sıralaması sonrasında ayrılabilir. Değerlendirmenin başlangıcında tehlike tanımlanırken dikkate alınan çevreye olan zararlı etkiler açık ve net bir biçimde tarif edilmelidir. Bundan sonra tehlikenin gerçekleşmesi sonucu potansiyel sonuçların tahmini ve tesirin olasılığının ölçülmesi/takdiri gerçekleştirilebilir. Toplanan bu bulgu, riskin önemine dair yargı sağlamak için kullanılır. Eğer mümkünse risk değerlendirmenin barındırdığı belirsizlikleri anlamak ve analiz etmek üzere uygun tekniklerin kullanılması tavsiye edilir. Bu aşamadan sonra risk yönetimi olanakları, teknik ve ekonomik faktörler, çevresel güvenlik, sosyal konular ve organizasyonel yeteneklerine göre her bir seçeneğin sahip olduğu pozitif ve negatif unsurlarla göz önüne alınır. Seçilen strateji genellikle çevresel riski sonlandırma, etkisini azaltma, başka bir yere taşıma ya da tolere etmeyi içerecektir. Uygulanan strateji riskin kabul edilebilir seviyede kontrol altında olduğunu güvence altına alabilecek şekilde takip edilmeli ve izlenmelidir.

ARMA DANIŞMANLIK ,firmalara Çevresel Risk Analizi çalışmalarında gereken desteği verecektir…