Kalite Seçenek değil, Gerekliliktir...
Başarınız Arma ile Şekilleniyor...
Çeşitli sektörlerin çeşitli belgelendirme ihtiyaçlarında doğru tercih her zaman Arma Belgelendirme. Başarınızı ve kalitenizi doğru ifade etmek ve bir adım öteye taşıyabilmek için belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.
Kalıcı Başarı için Kalıcı Çözümler...
Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için geçici değil kalıcı çözümleri tercih etmelisiniz. Kalite belgeleri, faydalı ürün ya da marka gibi size uzun yıllar başarıyı sağlaycak çözümler için kalıcı bir çözüm ortağınız olmalı.
0.543
695 52 11
0.533.136 70 33
info@armabelgelendirme.com
ERET MODELİ

ERET (ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ)

 

ERET - Çevre Riski Değerlendirme Modeli’ni (Environmental Risk Evaluation Tools) , çevresel ve sosyal risk analizi için kullanılan metodolojiyi tanımlar. ERET firmayı ve finanse edilecek olan projeyi 36 farklı konu başlığı altında sorgulayarak, sağlık ve güvenlik konularını da kapsayan çevresel ve sosyal bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. ERET, 36  başlığa cevap arayarak notlama yapan bir çevresel risk değerlendirme modelidir. ERET, gönüllülük ilkesiyle geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur..

 

ERET’in sorgulama yaptı konu başlıklarından bazıları aşağıdaki gibidir:

*Yatırımın yeri ve etrafındaki yerleşim durumu

*Yatırımın enerji ve kaynak tüketimi (yenilenebilir, fosil diğer)

*Flora ve fauna üzerine etkisi

*Çıkan atıklar

*Hava kirleticileri

*Yatırımla doğal kaynaklara olası zararlar

 

Yapılan sorgulama sonrası, ERET firmanın mevcut faaliyetini ve proje kapsamını 4 farklı risk kategorisine ayırır:

 *A (Çok Yüksek Risk)      *B+ (Yüksek Risk)       *B- (Orta Risk)      *C (Minimum Risk)

 

Çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında, ARMA ,yetkili kuruluşlarla beraber çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği konularında çevresel izleme planları hazırlamakta ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Model, kredilendirilmek üzere değerlendirilen yatırım projesinden ve proje  sahibinin     diğer faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etki ile yasal ve finansal olası yükümlülüklerin, mevcut ve ileriye dönük bir perspektifle etüt edilmesine dayanmaktadır. Çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında,                 çevreseletkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği müşteriyle iş birliği içinde hazırlanan bir plan dahilinde yapılandırılmaktadır.

ERET Modeli, hassasiyetin artırılması amacıyla, 2010 yılında revize edilmiştir

ERET, esas itibariyle IFC tarafından hazırlanmış bulunan ve günümüzde gelişmiş ekonomilerde faaliyet gösteren bankalarca yoğun olarak kabul görmüş bulunan Ekvator Prensiplerinde yer alan konuların büyük bölümünü cevaplamaktadır...

Türkiye de bu modeli sadece Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası uygulamaktadır...

ARMA DANIŞMANLIK,ERET çalışmasında yetkilikuruluşlarla çalışmada gerekli desteği verecektir.